Liturgi Nikah Massal


PANGGILAN BERIBADAH (berdiri)
P Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini,tgl…. Bulan…. Tahun ………, di Gedung …………………………kita berkumpul bersama dalam suasana sukacita, mengantar pasangan-asangan kekasih, ....................................................................................
yang akan mengikrarkan janji setia mereka di hadapan TUHAN dan jemaat melalui Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah. Firman TUHAN dalam 1 Yohanes 4:16 berkata : “Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia”. Marilah bersama dengan saudara- saudara kita mempelai dan keluarga, kita memulai ibadah ini dengan memuji Allah sumber kasih yang agung.
P+J Menyanyi KASIHNYA SEPERTI SUNGAI
Kasihnya seperti sungai 3x dihatiku
Mengalir di waktu susah, Mengalir di waktu senang
Kasihnya seperti sungai dihatiku.
TAHBISAN DAN SALAM (berdiri)
P Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang mendirikan Lembaga Perkawinan bagi umatNya dan berkenan memberkatinya. Kita tahbiskan Ibadah ini dalam namaNya yang kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J Amin.
P Salam sejahtera dari TUHAN Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
J Dan menyertai saudara juga. Amin.
P+J Menyanyi KJ. No. 3:1 KAMI PUJI DENGAN RIANG
Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar
Bagai bunga trima siang, hati kami pun mekar,
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t’lah lenyap
Sumber suka yang abadi b’ri sinarMu menyerap.
PENGAJARAN TENTANG PERNIKAHAN (duduk)
P Kita berkumpul di sini, di depan hadirat TUHAN untuk menyatakan syukur kita atas terbentuknya satu lembaga keluarga melalui ibadah peneguhan dan pembekatan nikah dari saudara saudara. Kita bersukacita dan mengitari mereka dengan doa kita bersama, sambil memohon berkat TUHAN bagi mereka, agar mereka dikuatkan dalam kehidupannya bersama dan kasih mereka kepada TUHAN Allah makin diperteguh. Sehubungan dengan ini, marilah kita ikuti serta hayati pengajaran tentang perkawinan.
Jemaat Yesus Kristus, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk selanjutnya saling menolong, untuk saling menguatkan dan untuk saling menghiburkan satu sama lain, untuk hidup bersama dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekuarangan, dalam sakit maupun sehat, sepanjang hari-hari hidup yang dianugerahkan TUHAN. TUHAN Allah memberi kepada kita lembaga pernikahan untuk menjadi pengungkapan penuh kasih dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam Perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi milik seorang terhadap yang lain. TUHAN Allah memberikan perkawinan sebagai suatu rahasia suci, dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan, bahkan menjadi satu sebagaimana Gereja menjadi bagian dari Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dalam perkawinan, suami dan istri dipanggil untuk suatu tatanan hidup baru, diciptakan, diatur dan diberkati Allah. Tatanan hidup baru ini bukan didasarkan pada motif kepentingan pribadi melainkan tanggung jawab dan pergumulan bersama dalam doa. Kita bersyukur karena lembaga perkawinan dianugerahkan oleh Allah Bapa, Pencipta, diberkati oleh Yesus Kristus serta ditopang oleh Roh Kudus. Karena itu hendaklah kemuliaan perkawinan dipegang teguh diantara semua orang.
DOA
P Mari kita berdoa :
TUHAN Allah Yang Maha Kasih, Engkau tetap setia dalam kasihMu bagi kami. Pandanglah kiranya Pasangan-pasangan kekasih kami ini, yang telah datang untuk memohon berkatMu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi mereka sehingga dalam kasih setia yang tak berkesudahan mereka boleh dimampukan untuk memelihara perjanjian yang mereka lakukan hari ini, melalui dan didalam Yesus Kristus, Juruselamat kami, Amin.
PERNYATAAN KESIAPAN (jemaat berdiri)
P (Kepada Pengantin pengantin laki-laki dan perempuan)
Saudara Saudara mempelai laki-laki, dalam baptisanmu, engkau telah dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus dan gerejaNya. Apakah engkau bersedia untuk memelihara panggilan ini melalui hidup perkawinan ?
Semua pengantin laki-laki : Saya Bersedia (serempak)
P Saudara-saudara mempelai perempuan, dalam baptisanmu, engkau telah dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus dan gerejaNya. Apakah engkau bersedia untuk memelihara panggilan ini melalui perkawinan?
Semua pengantin perempuan: Saya Bersedia (serempak)
P+J Menyanyi KASIH YANG ABADI
Kasih Yesus lebih dari s’mua, lebih dalam dari lautan
Dan lebih lebar dari samud’ra, kasih Yesus lebih dari s’mua
Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna
Tiada kasih yang lebih abadi, dari kasih Yesus TUHAN-ku.
PEMBERITAAN FIRMAN (jemaat duduk)
P Mari berdoa,
TUHAN Allah Bapa Pengasih, Engkau senantiasa setia dalam perjanjianMu dengan kami, Engkau memberi kebebasan kepada kami untuk hidup bersama menurut hukum, kuasa dan kasih setiaMu. Ditengah semua perkataan kami yang berubah-ubah, dari generasi ke generasi, perkenankanlah kami mendengar FirmanMu yang kekal, yang tak pernah berubah. Curahkanlah RohMu yang kudus ke atas kami dan berilah kami hikmat dan kemampuan untuk memahami kehendakMu, agar kami akan menjawab janjiMu itu dengan setia dan dalam kehidupan yang taat akan FirmanMu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Firman yang hidup, Amin.
PEMBACAAN ALKITAB DAN KHOTBAH
P .......................
menyanyi dalam KJ. No. 299 BERSYUKUR KEPADA TUHAN
Bersyukur kepada TUHAN,
bersyukur kepada TUHAN
Sebab Ia baik, Bersyukur kepada TUHAN..
PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN (jemaat berdiri)
P Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,Amin
P Bertelutlah dan terimalah berkat TUHAN !
P “Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, yang telah mempersatukan Saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, akan terus memelihara dan memberi berkat atas kamu, mulai sekarang ini dan selamanya, Amin”.
NYANYIAN SAMBUTAN PARA MEMPELAI
Menyanyi BAHASA CINTA
J Refr. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu,
agar kami dekat pada-Mu, ya TuhanKu.
Ajarilah kami bahasa cintaMu, agar kami dekat padamu
ML+MP : Andaikan aku lakukan yang luhur mulia
Tapi jika tanpa cinta, hampa tak berguna Refr..............
PERNYATAAN (jemaat duduk, para mempelai tetap berdiri – satu persatu pemimpin mengucapkan pernyataan ini)
P Selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa Saudara : ...................dan ........................dll.
Telah diteguhkan sebagai suami-istri sejak hari ini, tanggal ……… bulan ……….. tahun …….
Dengan demikian mereka telah menjadi satu keluarga Kristen, yakni
*
--------------------------------------
(Mempelai laki-laki membuka cadar yang menutupi wajah mempelai perempuan)
NASEHAT
P Percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa TUHAN Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah ini. Karena itu ikutilah petunjuk-petunjuk TUHAN mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam kesepuluh Firman TUHAN :
Jangan Berzinah.
Jangan mengingini istri atau suami sesamamu (Kel. 20:14;17)
(lalu kedua mempelai menghadap jemaat)
P Saudara jemaat, inilah Keluarga Baru dalam jemaat dan masyarakat di sini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan kudus,
Janganlah diceraikan oleh manusia. Amin.
PERNYATAAN SYUKUR
P Mensyukuri perkenaan TUHAN Allah, keluarga-keluarga yang telah memungkinkan pelaksanaan pernikahan ini, maka mempelai, keluarga dan jemaat sekalian diajak untuk mengumpulkan syukur sebagai tanda sukacita atas peristiwa ini. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan
KJ No. 393. TUHAN BETAPA BANYAKNYA
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri
Teristimewa rahmatMu dan hidup abadi
Refr T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku !
Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi.
Sanak saudara dan teman Kau b’ri kepadaku
Berkat terindah ialah : ku jadi anakMu. Refr ........
Setiap hari rahmatMu tiada putusnya;
Hendak kupuji namaMu tetap selamanya. Refr ........
DOA SYUKUR DAN PERMOHONAN :
NYANYIAN AKHIR (jemaat berdiri)
P+J Menyanyi KJ No. 318 BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA
Berbahagia tiap rumah tangga
Dimana Kaulah Tamu yang tetap;
Dan merasakan tiap sukacita
Tanpa Tuhan tiadalah lengkap;
Dimana hati girang menyambutMu
Dan memandangMu dengan berseri
Tiap anggota menanti SabdaMu
Dan taat akan Firman yang kau b’ri.
BERKAT
P Dengarkanlah Pesan nabi :
“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanKu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridKu”
(Yoh 15:7-8)
P Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan :
“TUHAN yang Maha Murah, dalam nama Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, membukakan jalan bagimu.
TUHAN, menyertai kamu dalam setiap perjalanan,
TUHAN menopang kamu bila hendak rebah,
TUHAN menganugerahkan perteduhan dan melindungi kamu,
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan mencurahkan kepada kamu sejahtra dan keselamatan;
TUHAN memberi kamu umur panjang serta kebahagiaan, sejak hari ini dan dikemudian hari, sampai selama-lamanya”.
J Amin. Amin. Amin . (dinyanyikan)
SAAT TEDUH
DI LANJUTKAN DENGAN PENCATATAN NIKAH
OLEH PEJABAT SIPIL PERNIKAHAN/PEMBANTU PEJABAT SIPIL PERNIKAHAN